Persondatapolitik

for klientsamtaler ved Coach Aalborg

Velkommen som klient hos Coach Aalborg, Gugvej 152A, 9210 Aalborg SØ.

Coach Aalborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Coach Kirsten Svane Riis

CVR nr 38752987

Tlf. 2061 1131

Mail: kontakt@coach-aalborg.dk

Website: coach-aalborg.dk


 I forbindelse med dine samtaler her er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1.   Hvilke oplysninger behandler vi?

 

I forbindelse med dit forløb her hos os, er det nødvendigt med oplysninger om navn, telefonnummer og evt. mail adresse.

Diverse øvrige personlige oplysninger anvendes til brug for et godt og sammenhængende samtale forløb med dig.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan om nødvendigt også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].


2. Videregivelse af oplysninger


Hos Coach Aalborg afgives dine personoplysninger aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt beder os herom, og vi indsamler aldrig personoplysninger udover dem, du selv oplyser os om.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.
I mindre omfang vil der af hensyn til vedligeholdelse og support ift vores IT-system, være kortvarig adgang til personoplysninger fra vores IT-leverandør.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?


Dine personlige oplysninger opbevares indtil forløbet afsluttes.

I de tilfælde, hvor vores elektroniske online system bruges til løbende notater, slettes de efter 5 år.

Fakturaen, der indeholder oplysninger om navn og telefonnummer gemmes i 5 år, som loven foreskriver.


4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne


Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.


5. Klage


Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk